LSVKA nariu gali tapti bet kuri smulkiuosius vartojimo kreditus teikianti bendrovė, atitinkanti asociacijos reikalavimus:

  1. Įmonė turi veikti legaliai – būti įrašyta į Lietuvos banko vartojimo kreditų davėjų sąrašą;
  2. Įmonė turi griežtai laikytis Vartojimo kredito įstatymo reikalavimų, Vartotojų teisių apsaugą, Asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
  3. Asmens duomenys turi būti tvarkomi teisėtai, skaidriai ir atsakingai, užtikrinant kiekvieno duomenų subjekto teises.
  4. Įmonė turi skirti didelį dėmesį tinkamam ir profesionaliam klientų mokumo rizikos valdymui,
  5. Įmonė turi būti besivadovaujanti etiško elgesio, sąžiningos konkurencijos, skaidrumo ir profesionalumo principais, bei pasiryžusi griežtai laikytis LSVKA Etikos kodekse numatytų reikalavimų.
  6. Įmonės akcininkai privalo neturėti teistumo (arba teistumas turi būti išnykęs ar panaikintas).

Bendrovės, norinčios tapti LSVKA narėmis, turi pateikti pagrįstą rašytinį prašymą LSVKA valdybai, kuri svarstyti LSVKA teikia visuotiniam susirinkimui.