• Profesionaliai ir efektyviai atstovaujame narių interesams valdžios institucijose. Aktyviai dalyvaujame įstatymų leidybos procese teikiant pasiūlymus Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, priežiūros institucijoms, kitiems teisės aktų leidėjams;
 • Mūsų nariai gali tiesiogiai dalyvauti įstatymų leidybos procese ir teikti pasiūlymus Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, priežiūros institucijoms bei kitiems teisės aktų leidėjams;
 • Mūsų nariai pirmieji sužino apie planuojamus teisės aktų pakeitimus ar įstatymų pataisas, kurios gali daryti įtaką jų verslo sektoriui, todėl gali atitinkamai į jas reaguoti;
 • Savo nariams organizuojame aukšto lygio verslo renginius aktualiomis temomis, kviečiame juose dalyvauti valdžios atstovus, sprendimų priėmėjus, verslo lyderius ir įvairių sričių ekspertus;
 • Mūsų nariai didina savo įmonės ir veiklos žinomumą mūsų komunikacijos kanalais;
 • Savo nariams siunčiame naudingą informaciją, kurią gauname apie užsienio rinkas, aktualius renginius, užsienio įmonių pasiūlymus ir verslo galimybes;
 • Savo nariams patariame geriausios verslo praktikos klausimais;
 • Nuolat rengiame ir platiname informacinių pranešimus apie Asociacijos vykdomus projektus, naujienas;
 • Informaciją apie savo narius pateikiame LSVKA interneto svetainėje;
 • Mūsų nariai turi galimybę naudotis LSVKA logotipu;
 • Mūsų nariai turi galimybę prieiti prie kitur neprieinamos informacijos, duomenų, pranešimų ir įvairių ataskaitų.
 • Mūsų nariai turi bendradarbiavimo galimybes su kitais vartojimo kreditų davėjais, bei kitais profesionalais Lietuvoje ir pasaulyje (apsikeitimas patirtimi, diskusijos ir t.t.)
 • Mūsų nariai didina savo profesinę reputaciją per Asociacijos iniciatyvas ir viešųjų ryšių akcijas;
 • Mūsų nariai turi galimybę efektyviai pristatyti savo narių indėlį į vartojimo kreditų sektoriaus teisinio reguliavimo standartizavimą.