Lietuvos smulkiųjų vartojimo kreditų asociacija (LSVKA)

  • Vienijame mažų sumų trumpam terminui vartojimo kreditus teikiančias įmones;
  • Aktyviai dalyvaujame kuriant ir tobulinant šias paslaugas reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;
  • Koordinuojame savo narių veiklą, atstovaujame jų interesams;
  • Aktyviai dalyvaujame įstatymų leidybos procese teikiant pasiūlymus Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, priežiūros institucijoms, kitiems teisės aktų leidėjams;
  • Siekiame išlaikyti aukštą smulkiųjų vartojimo kreditų paslaugų kokybę ir puoselėti teigiamą sektoriaus įvaizdį visuomenėje;
  • Esame už atsakingą skolinimą ir skolinimąsi;
  • Kartu su kompetetingomis institucijomis dalyvaujame formuojant ir vykdant bendrą smulkiųjų vartojimo kreditų paslaugų teikimo politiką